Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí vydává následující upozornění a výzvu k hydrologické situaci na území obce s rozšířenou působností (ORP) Třebíč. 

Vodoprávní úřad odboru ŽP MěÚ v Třebíči vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivém vývoji hydrologické situace vyzývá k dodržování vodního zákona, a to tak, že ve všech obcích a jejich katastrálních územích v ORP Třebíč nesmí být prováděny povolené i obecné odběry povrchové vody z vodních toků a vodních nádrží.

Toto upozornění a výzva se týká všech povolených i obecných odběrů povrchové vody pro účely np. zalévání zahrad, mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění zásobních nádrží a bazenů apod.

Attachments:
Download this file (Oznámení o vybírání poplatků_2017.pdf)Oznámení o zahájení vybírání poplatků za svoz TKO_2017[vyvěšeno dne: 22. 2. 2017]64 kB