Úřední deska r. 2020 obce Litovany

Attachments:
Download this file (02-Stanovisko totožnost a povinnosti_001.pdf)Stanovisko MV k ověřování totožnosti, řidičské průkazy apod.[vyvěšeno dne: 22.3.2020]228 kB
Download this file (Dětské rybářské závody 2020.jpg)Dětské rybářské závody 2020[vyvěšeno dne: 11.6.2020]162 kB
Download this file (DoporučeníMZČR.pdf)Doporučení MZČR k používání některých ochranných prostředků[vyvěšeno dne: 24.3.2020]999 kB
Download this file (Informace k platbám za svoz TKO, psi a stočné.pdf)Informace pro občany k platbám za svoz TKO a za stočné [vyvěšeno dne: 12.3.2020]123 kB
Download this file (Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem.pdf)Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem[vyvěšeno dne: 12.3.2020]567 kB
Download this file (Jak se cestuje ve VDV od 1. března 2020 .pdf)Jak se cestuje ve VDV od 1. března 2020 [vyvěšeno dne: 13.2.2020]331 kB
Download this file (letak_koronavirus_obecny_barva.pdf) Leták s bezpečnostními pokyny pro občany[vyvěšeno dne: 24.3.2020]177 kB
Download this file (Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření.pdf)Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření[vyvěšeno dne: 12.3.2020]208 kB
Download this file (Obecně závazná vyhláška č. 1-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďo)Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 [vyvěšeno dne: 27.2.2020]937 kB
Download this file (Obecně závazná vyhláška č. 2-2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přep)Obecně závazná vyhláška č. 2-2020 [vyvěšeno dne: 27.2.2020]963 kB
Download this file (Obecně závazná vyhláška č. 3-2020 o místním poplatku ze psů.pdf)Obecně závazná vyhláška č. 3-2020 o místním poplatku ze psů[vyvěšeno dne: 27.2.2020]618 kB
Download this file (Obecně závazná vyhláška č. 4-2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostr)Obecně závazná vyhláška č. 4-2020 [vyvěšeno dne: 27.2.2020]667 kB
Download this file (Obecně závazná vyhláška č. 5-2020 o zrušení obecně závazných vyhlášek.pdf)Obecně závazná vyhláška č. 5-2020 o zrušení obecně závazných vyhlášek[vyvěšeno dne: 27.2.2020]157 kB
Download this file (Oznámení o zveřejnění 2020 - VYVĚSIT.pdf)Vodovody a kanalizace - oznámení o zveřejnění 2020[vyvěšeno dne: 9.7.2020]282 kB
Download this file (priloha_816676109_0_eon_oznameni.pdf) Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie[vyvěšeno dne: 10.9.2020]92 kB
Download this file (sb045-20-AK.pdf)Usnesení vlády ČR vydaná v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem[vyvěšeno dne: 24.3.2020]110 kB
Download this file (sb053-20-AK.pdf)Usnesení vlády přijatá v souvislosti s nouzovým stavem[vyvěšeno dne: 2.4.2020]93 kB
Download this file (Veřejná vyhláška - Návrh změny č.1 územního plánu Litovany.pdf)Veřejná vyhláška - návrh změny č.1 územního plánu Litovany[vyvěšeno dne: 8.10.2020]309 kB
Download this file (Veřejná vyhláška - Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednán)Veřejná vyhláška Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina[vyvěšeno dne: 24.4.2020]588 kB

Úřední deska r. 2019 obce Litovany

Attachments:
Download this file (ESKO-T pozvanka Den s odpady.pdf)ESKO-T pozvánka na den s odpady[vyvěšeno dne: 23.5.2019]665 kB
Download this file (Finanční úřad - informační leták .pdf)Finanční úřad - informační leták 2[vyvěšeno dne: 25.4.2019]496 kB
Download this file (Finanční úřad - informační leták.pdf)Finanční úřad - informační leták 1[vyvěšeno dne: 25.4.2019]497 kB
Download this file (Finanční úřad - veřejná vyhláška.pdf)Finanční úřad - veřejná vyhláška[vyvěšeno dne: 25.4.2019]65 kB
Download this file (Lesy ČR - vyjádření.pdf)Lesy ČR - vyjádření.pdf[vyvěšeno dne: 21.3.2019]560 kB
Download this file (Litovanský advent 2019.pdf)LITOVANSKÝ ADVENT 2019[vyvěšeno dne: 14.11.2019]386 kB
Download this file (Městský úřad Třebíč - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy.pdf)Městský úřad Třebíč - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy.pdf[vyvěšeno dne: 16.1.2019]1448 kB
Download this file (Návrh rozpočtu VAK Třebíč pro rok 2019.pdf)Návrh rozpočtu VAK Třebíč pro rok 2019[vyvěšeno dne: 28.3.2019]437 kB
Download this file (Návrh Závěrečného účtu VOK  2018.pdf)Návrh Závěrečného účtu VOK 2018[vyvěšeno dne: 28.3.2019]478 kB
Download this file (Obec Litovany Obecně závazná vyhláška č. 52019 o místním poplatku z pobytu.doc)Obec Litovany Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu[vyvěšeno dne: 14.12.2019]72 kB
Download this file (Obecní úřad Litovany oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro Volby do Evro)Obecní úřad Litovany oznámení o počtu a sídle volebního okrsku [vyvěšeno dne: 9.4.2019]100 kB
Download this file (Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí.pdf)Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí[vyvěšeno dne: 21.3.2019]198 kB
Download this file (Oznámení o výběrovém řízení s aukcí,.pdf)Oznámení o výběrovém řízení s aukcí[vyvěšeno dne: 11.3.2019]776 kB
Download this file (Oznámení o výběrovém řízení s aukcí.pdf)Oznámení o výběrovém řízení s aukcí[vyvěšeno dne: 29.7.2019]806 kB
Download this file (oznámení.doc)Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu [vyvěšeno dne: 9.5.2019]886 kB
Download this file (Plnění rozpočtu VAK Třebíč za rok 2018.pdf)Plnění rozpočtu VAK Třebíč za rok 2018[vyvěšeno dne: 28.3.2019]513 kB
Download this file (Pozvánka - zasedání zastupitelstva kraje č 5_2019  .pdf)Pozvánka na zasedání kraje č. 05/2019[vyvěšeno dne: 5.9.2019]108 kB
Download this file (Pozvánka na 38. Valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE konanou 12.4.20)Pozvánka na 38. Valnou hromadu svazku obcí VAK konanou 12.4.2019[vyvěšeno dne: 28.3.2019]744 kB
Download this file (pozvánka na PROJEDNÁNÍ .pdf)Pozvánka - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ[vyvěšeno dne: 20.3.2019]572 kB
Download this file (Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření VOK.pdf)Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření VOK[vyvěšeno dne: 28.3.2019]3924 kB
Download this file (priloha_664111214_3_18918_2019-MZE-16212.pdf)Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy[vyvěšeno dne: 11.4.2019]209 kB
Download this file (priloha_699953155_1_01_Oznámení_veř_projednání_A4ZÚR.pdf)Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č4 ZÚR KrV[vyvěšeno dne: 15.8.2019]840 kB
Download this file (revize katastru nemovitostí informační leták.pdf)Revize katastru nemovitostí informační leták[vyvěšeno dne: 21.3.2019]1216 kB
Download this file (Střednědobý výhled rozpočtu VOK.pdf)Střednědobý výhled rozpočtu VOK[vyvěšeno dne: 28.3.2019]860 kB
Download this file (Územní studie krajiny představení návrhové části - obce.pdf)Územní studie krajiny představení návrhové části - obce[vyvěšeno dne: 20.3.2019 ]470 kB
Download this file (Veřejná vyhláška opatření obecné povahy.pdf)Veřejná vyhláška opatření obecné povahy[vyvěšeno dne: 5.9.2019]194 kB
Download this file (Veřejná vyhláška oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 ZÚR KrV.pd)Veřejné projednání: oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 ZÚR KrV[vyvěšeno dne: 15.8.2019]458 kB
Download this file (Záměr obce prodat část pozemku v jejím vlastnictví.pdf)Záměr obce prodat část pozemku v jejím vlastnictví[vyvěšeno dne: 21.11.2019]219 kB
Download this file (Záměr obce prodat části pozemků v jejím vlastnictví - přílohy.pdf)Záměr obce prodat části pozemků v jejím vlastnictví - přílohy[vyvěšeno dne: 7. 11. 2019]908 kB
Download this file (Záměr obce prodat části pozemků v jejím vlastnictví.pdf)Záměr obce prodat části pozemků v jejím vlastnictví [vyvěšeno dne: 7. 11. 2019]116 kB
Download this file (Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví.pdf)Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví [vyvěšeno dne: 16.5.2019]99 kB
Download this file (Záměr obce prodat věci v jejím vlastnictví.pdf)Záměr obce prodat věci v jejím vlastnictví[vyvěšeno dne: 4.12.2019]110 kB
Download this file (ZK-03-2019-01_pozvanka_obce.pdf)Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje[vyvěšeno dne: 9.5.2019]109 kB
Download this file (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VOK za rok 2018.pdf)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VOK za rok 2018[vyvěšeno dne: 28.3.2019]3270 kB

Úřední deska r. 2018 obce Litovany 

Attachments:
Download this file (607155946_1_k.u._Litovany.pdf)Oznámení o zamýšleném převodu[vyvěšeno: 19.9.2018]651 kB
Download this file (607813227_0_2.pdf)Usnesení o nařízení dobrovolné dražební elektronické dražby[vyvěšeno dne: 20.9.2018]231 kB
Download this file (607813507_0_2.pdf)Usnesení o nařízení dobrovolné dražební elektronické dražby[vyvěšeno dne: 20.9.2018]233 kB
Download this file (607813792_0_2.pdf)Usnesení o nařízení dobrovolné dražební elektronické dražby[vyvěšeno dne: 20.9.2018]236 kB
Download this file (Advent Litovany 2018.pdf)Advent Litovany 2018.pdf[vyvěšeno dne: 20.11.2018]209 kB
Download this file (Microsoft Word - Metodicka informace pro SSL2 2018.pdf)Dočasné povolení použité přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active[vyvěšeno dne: 20.9.2018]74 kB
Download this file (Návrh Střednědobého výhledu na roky 2019-2023.pdf)Návrh Střednědobého výhledu na roky 2019-2023[vyvěšeno dne: 15.11.2018]206 kB
Download this file (Nedostatečně identifikovaní vlastníci ke dni 1.8.2018.pdf)Nedostatečně identifikovaní vlastníci ke dni 1.8.2018[vyvěšeno: 6.9.2018]23 kB
Download this file (Oznámení EON_přerušení dodávek el.energie 09.08.2018.pdf)Oznámení EON_přerušení dodávek el.energie 09.08.2018[vyvěšeno: 26.7.2018]36 kB
Download this file (Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Litovany_5. a 6.10.2)Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Litovany 5.,6.10.18[vyvěšeno: 16.8.2018]202 kB
Download this file (Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú.Litovany.pdf)Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú.Litovany[vyvěšeno: 22.10.2018]965 kB
Download this file (Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro KÚ Litovany.pdf)Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ pro KÚ Litovany[vyvěšeno: 16.8.2018; sejmuto: 27.9.2018]1000 kB
Download this file (Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek.pdf)Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek[vyvěšeno: 14. 6. 2018]673 kB
Download this file (Oznámení_dílčí územní studie.pdf)Oznámení_dílčí část územní studie krajiny správního obvodu Třebíč[vyvěšeno: 7.3.2018; sejmuto:]794 kB
Download this file (Oznámení_Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní li)Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní listin[vyvěšeno: 11.7.2018]423 kB
Download this file (Pozvánka 1.2018.pdf)Pozvánka na první zasedání zastupitelstva, konané dne 8. 3. 2018[ ]281 kB
Download this file (Pozvánka na ustavující schůzi.pdf)Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva, konané dne 25.10.2018[vyvěšeno: 16.10.2018]463 kB
Download this file (Pozvánka na VP Dukovany.pdf)Pozvánka na VP Dukovany[vyvěšeno: 15.6.2018]6408 kB
Download this file (Revize katastru nemovitotí.pdf)Oznámení_revize katastru nemovitostí[vyvěšeno: 1.3.2018; sejmuto:]494 kB
Download this file (vyhlaska-oznameni-zverejneni-navrhu-aktualizace-4.pdf)Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina[vyvěšeno 28.6.2018]718 kB
Download this file (Výpověď nájmu z pozemků_29.8.2018.pdf)Výpověď nájmu z pozemků[vyvěšeno: 29.8.2018]328 kB

Další články...

  1. Úřední deska 2017

Fotogalerie

dsc_2831.jpg

Předpověď počasí