OBEC LITOVANY

Historie obce


 

- První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1353

- V roce 1353 je zde uváděna tvrz, která náležela Ctiborovi z Litovan

- V roce 1385 předal Jan z Litovan tvrz Janu z Vejtmíle

- V roce 1493 připadl statek i tvrz Hynku z Bačkovi

- V roce 1555 připojil Jan Zelený z Říčan Litovany ke Krhovu a tvrz postupně zanikla a tedy od poloviny 16. století patří obec k panství krhovskému, později hrotovskému

 

Do historie místa se zapsal i obávaný loupežník Vilém Sudlice z Litovan, který se v r. 1408 stal nástupcem loupeživého rytíře Hynka Jevišovického z Kunštátu řečeného Suchý Čert na nedalekém hradě Rabštejn.

 

V obci se nachází moderní kaple sv. Otce Pia X. postavená v 60. letech minulého století a vysvěcená v roce 1970.

 

Litovany leží v průměrné výšce 413 metrů nad mořem. Celková katastrání plocha obce je 665 ha, z toho orná půda zabírá 68 %.

Pětina katastru obce je osázena lesním porostem.

Počet trvale žijících osob této malé vesničky se pohybuje kolem čísla 140 obyvatel, průměrného věku 46 let. 

V obci mohou místní obyvatelé využívat plynofikaci i veřejný vodovod.