OBEC LITOVANY

Symboly obce

Znak obce

Prapor obce

Datum rozhodnutí: 29. 5. 2007

 

Odborná literatura popisující pečeti obcí okresu Třebíč konstatuje, že obec Litovany disponovala v 18.století svou vlastní pečetí.

Jednalo se o vertikálně oválný typář nesoucí obraz rýče nebo čelně obrácené radlice hrotem nahoru provázený po stranách zkříženými ratolestmi a nahoře po obvodu opisem ,,LIDOWAN".

 

Ve Vlastivědě moravské se pečetní obraz interpretuje jako šíp, což je způsobeno patrně nezřetelným otiskem pečeti, v němž setřená vnitřní plocha rýče může vypadat jako hrot šípu. Z uvedeného vyplývá, že pro tvorbu znaku obce Litovany existuje vhodný podklad v podobě historického pečetního znamení obce a do nového znaku obce tak lze zařadit heraldickou figuru rýče (rýč je oproti hojně užívané radlici vzácnější figurou), která na tento starý, předheraldický symbol, vyjadřující zemědělskou povahu obce, naváže.

 

V návrhu znaku se počítá s motivem rýče v podobě tzv. obecné (čili z reality převzaté) figury rýče bez násady. Kromě samotného rýče, který připomíná starou pečeť obce, se ovšem ukazuje jako vhodné zobrazit v novém heraldickém znaku obce především erbovní figuru vladyků z Litovan, někdejších majitelů obce, kteří se dle Litovan psávali.

 

Jedná se o velmi krásnou heraldickou figuru poloviny koně ve skoku s uzdou, která se tak stává dominantním figurálním prvkem návrhu znaku provázeným doplňkovými figurami bez násady nebo kosmého rohu.